Adaptor design pattern; yapısal (structural) design pattern kategorisindedir. Uyumsuz arayüzler (interface) arasında, iş birliği sağlamak amacıyla kullanılır. 🤝

Kullanım amacını ve faydalarını özetlemek gerekirse:

 • Yeni bir entegrasyon gerektiğinde, objelere ait arayüzler uyumsuz ise kullanılır.
 • Eski kodu yeni koda uydurmak yerine, yeni yazılan kodu az bir değişikle eski yapıya uygun olarak kullanabilmemizi sağlar.
 • Eski kodda değişiklik gerekmediğinden hata çıkma olasılığı azalır, daha güvenlidir.

Git reposundaki örnekte, ICard arayüzünden CreditCard ve BankCard sınıfları türetilmiştir. PrePaidCard sınıfı ise bu arayüzden bağımsız olarak farklı metotlara sahiptir. PrePaidCardAdaptor ile PrePaidCard sınıfı ICard arayüzüne uyumlu hale getirilmiştir. 🚀

var cards = new Type[] { typeof(CreditCard), typeof(BankCard), typeof(PrePaidCardAdapter) };
PrePaidCard prePaidCard = new PrePaidCard();
foreach (var cardType in cards)
{
  var cardObject = (cardType.Equals(typeof(PrePaidCardAdapter)) ? Activator.CreateInstance(cardType, prePaidCard) : Activator.CreateInstance(cardType)) as ICard;
  Console.WriteLine(cardObject?.GetCardDetail(123));
  Console.WriteLine($"Total Amount for {cardObject?.GetType().Name} : {cardObject?.GetTotalAmount(1234)}");
  Console.WriteLine("----------------------------");
}

}

Konsol çıktısı : adaptor_output

Github linki