Factory Design Pattern

Factory design pattern; yaratımsal (creational) design pattern kategorisindedir. Nesne yaratmak icin, standart bir mimari sunar. Kullanım amacını ve faydalarını özetlersek: Nesneyi yaratan kodu, nesneyi kullanan koddan ayırır. Bağımlılıkları azaltır. Nesneleri standart ve doğru biçimde yaratmayı sağlar. Kod içindeki nesnelerin tipleri (type) ve bağımlılıkları (dependency) önceden bilinmiyorsa kullanmak faydalıdır. Test yazmayı kolaylaştırır. Single Responsibility ve Open/Closed Prensiplerine (SOLID) uygunluğu kolaylaştırır. Repodaki örnekte Golang kullanılmıştır. Class ve kalıtım (inheritance) gibi OOP özelliklerinin bulunmaması nedeniyle, klasik factory pattern, go dilinde uygulanamamaktadır....

February 2 2023 · 2 min · brkzr